Excursies in en rondom Haarlem | Bestel vogelprenten in de webshop | Betaal gemakkelijk met iDEAL

Privacy

Privacyverklaring

Jouw privacy is van groot belang voor Vogels Kijken is Leuk. Ik doe er alles aan om je gegevens vertrouwelijk te behandelen. Hieronder lees je welke gegevens ik van je verwerk en waarvoor ik ze gebruik, net als de rechten die je op grond van de AVG hebt, en met wie ik gegevens deel.

 

Verantwoordelijk-
heid voor uw gegevens

De verantwoordelijkheid voor de verwerking van je persoonsgegevens ligt bij Vogels Kijken is Leuk, een eenmansbedrijf gevestigd op Kervelstraat 10, 2034 NX te Haarlem.

 

Welke gegevens verwerk ik, en waarvoor?

Om mijn diensten te kunnen leveren, verwerk ik de volgende persoonsgegevens:

 • je naam en contactgegevens;
 • als je een zakelijke klant bent: de organisatie waarvoor je werkt;
 • als je een particuliere klant bent: je bankrekeningnummer;
 • overige gegevens die ik van jou krijg in het kader van een (eventuele) opdracht;
  specifieke zaken die ik moet weten over jou als je mee gaat op een excursie.

Ik verwerk deze gegevens om contact met je te kunnen onderhouden, bijvoorbeeld voor het beantwoorden van vragen, en voor de totstandkoming en uitvoering van onze overeenkomst, of de overeenkomst met de organisatie waarvoor je werkt.

Ook verwerk ik je gegevens, voor zover nodig, in mijn financiële administratie vanwege verantwoordingsverplichtingen.

De wettelijke grondslag voor de verschillende verwerkingen is:

 • voor particuliere klanten en zzp’ers: omdat de verwerking noodzakelijk is voor de totstandkoming uitvoering van onze overeenkomst;
 • voor overige klanten: het gerechtvaardigd belang dat ik heb om contact te onderhouden over mijn diensten, en om uitvoering te kunnen geven aan opdrachten van de organisatie die je vertegenwoordigt;
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen met betrekking tot het hebben van een administratie en het doen van belastingaangifte.

Bewaren en delen met derden

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

 • Contactgegevens en correspondentie bewaar ik tot 2 jaar nadat wij voor het laatst contact hebben gehad.
 • Gegevens die ik moet bewaren voor financiële verantwoording bewaar ik conform de wettelijke termijn die daarvoor geldt (7 jaar).
 • Gegevens die onderwerp van een opdracht zijn, zoals foto’s of vertalingen van persoonlijke verhalen, bewaar ik zo lang dat toegevoegde waarde heeft voor het vullen van mijn dienstenportfolio, maar nooit langer dan 10 jaar.

Ik deel gegevens alleen met anderen als ik dat wettelijk verplicht ben, bijvoorbeeld met de Belastingdienst ten behoeve van fiscale controle van mijn administratie.

Heb je vragen of klachten?

Neem dan contact met mij op via info@vogelskijkenisleuk.nl of het contactformulier op mijn website.

Zo kun je:

 • vragen welke persoonsgegevens ik precies van je verwerk;
  verzoeken onjuiste of verouderde gegevens te corrigeren;
 • verzoeken de verwerking van je gegevens tijdelijk op te schorten;
 • voor zover de verwerking plaatsvindt op grond van mijn gerechtvaardigd belang: bezwaar aantekenen tegen die verwerking;
 • vragen je gegevens te verwijderen als ik die niet meer nodig heb.

Als je het onverhoopt niet eens bent met de manier waarop ik omga met je persoonsgegevens, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.